piątek, 31 Październik 2014
 Dziś są imieniny 
Znajdź nas na Facebooku!
Helios - Kalisz


Prognoza pogody
Kalisz
Pogoda - KaliszMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda
pyt-prez
Zadaliśmy 16 konkretnych pytań 3 kandydatom na urząd Prezydenta Miasta Kalisza, dając wszystkim taki sam czas na odpowiedzi do końca października.  Z wiadomych względów, nie będziemy pytać urzędującego Prezydenta bo odpowiedzi już znamy J.Wszystkie odpowiedzi opublikujemy na stronach majkowkalisz.pl i profilu facebook, tak szybko jak dojdzie do nas materiał. Na odpowiedzi czekamy do końca października.   Lista pytań do kandydatów na Prezydenta Miasta Kalisza:
 1. POLSKA SIĘ WYLUDNIA, a… Kalisz gwałtownie! tak źle nie było od lat! Jeszcze 20-15 lat temu było ponad 120 tyś mieszkańców, a dziś wg danych US w Kaliszu mieszka 100 277  osób. Nieudolność kierowania miastem, podległymi instytucjami i obiektami widać na każdym kroku, ogromne coroczne dotacje z budżetu miasta na obiekty sportowe, które są dalej niedochodowe, fatalny stan skomunikowania miasta (nie wystarczy nowa nawierzchnia), wyludnianie się centrum miasta (nie tylko starówki), a przy okazji wyrażanie zgody dla każdej firmy, która chce wybudować kolejny market czy galerię handlową, brak jakichkolwiek inicjatyw aby przyciągnąć nowych inwestorów tworzących nowe intratne miejsca pracy (chyba nikt kto by nie musiał nie chciał by pracować za kasą w Lidlu), brak pomysłu na podjecie działań rewitalizacyjnych, miejsc, które tego wymagają, kompletna klapa w pozyskiwaniu funduszy europejskich (z miast tej wielkości Kalisz jest na ostatnim miejscu w pozyskiwaniu środków) daje nam obraz miasta w którym „nie chce się żyć”. Od lat miasto umiera i niestety nie widać aby dotychczasowi urzędnicy mieli jakiś pomysł aby to zmienić. Co oprócz karty dużej rodziny (Kalisz jako jedno z ostatnich miast w Polsce wprowadził taką kartę) zamierza Pan zrobić, aby Kalisz się nie wyludniał dalej, Co Pan chce zrobić aby w Kaliszu dobrze prowadziło się biznes który jeszcze tu działa, aby przyciągnąć nowych inwestorów, aby o Kaliszu się dobrze mówiło, aby po prostu „fajnie” TU się żyło? 

 2. Gdyby przemawiał, Pan teraz do wszystkich młodych ludzi, którzy wyjechali na studia do innych miast i nie myślą o powrocie do Kalisza (bo „tu” wg nich oprócz marketów nic nie ma, nic się nie dzieje) – Co może Pan im obiecać, że zmieni, aby jednak chcieli wrócić? 

 3. Odnośnie problemu, jakim był i wciąż jest, niezwykle uderzający kulturalny impas naszego miasta: Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wykazać swojej atrakcyjności, wpływać w stymulujący sposób na młode pokolenia, czy choćby nawet zaspokoić potrzeb naszych obywateli w takich dziedzinach jak choćby : teatr, galerie, koncerty czy tematyczne imprezy.  Osoby, (w szczególności młode jak choćby studenci) mające styczność z tym elementem życia w większych miastach dostrzegają różnicę w intensywnym rozwoju kultury, jej jakości, czy choćby częstotliwości podejmowanych tam inicjatyw. Niestety powszechna opinia określa nasze miasto jako jałowe, bez pomysłu na przyciągnięcie i utrzymanie osób młodych, co bezpośrednio nawiązuje do tematyki wyludniającego się Kalisza. Czy jest Pan w stanie poświęcić należytą uwagę temu zagadnieniu, oraz czy możemy liczyć na wdrożenie projektu ,,powszechnego ukulturalnienia”. 

 4. Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz organizacje i środowiska lokalne z ponad 120 miast zainicjowała ogólnopolską akcje „Rodzina ma głos!” . „Rodzina ma głos!” to kampania społeczna promująca działania i wartości przyjazne rodzinie wśród samorządowców i wyborców. Czy jest Pan kandydatem, który spełnia kryteria i może otrzymać Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie”? 

 5. We wrześniu 2013 r. serwis mojapolis.pl opublikował ranking polskich regionów i miasta które najlepiej i najgorzej korzystają z funduszy europejskich. Kalisz z wynikiem nie przekraczającym 5 tys. zł per capita w przeliczeniu na 1 mieszkańca ma jeden z najgorszych wskaźników w Polsce. Kalisz jest na końcu rankingu miast pozyskujące fundusze UE, co zamierza Pan zmienić w tym temacie? 

 6. Rewitalizacja to ostatnio często używane słowo. Nie każdy wie o co chodzi. Jak wiemy rewitalizacja to nie remont czy odnowienie kamienicy, chodzi o coś znacznie szerszego związanego z przywróceniem lub zmianą funkcjonalności danego obszaru tzw. tkanki miejskiej, przestrzeni publicznej,  przestrzeni, który z jakiś powodów został wyłączony normalnej użyteczności i to infrastrukturalnie i społecznie. Jak będzie wyglądała rewitalizacja jak Pan obejmie „stery” w ratuszu? Czy uważa Pan, że zrewitalizowanie starówki kaliskiej wystarczy, aby mówić że Kalisz poradził sobie z problem wyludniania centrum. Co Pan chce zrobić, aby w centrum było więcej ludzi i tętniło życiem na codzień i w weekendy? 

 7. W swoim programie dużo uwagi poświęca Pan partycypacji społecznej i budżetowi partycypacyjnemu. Mówi Pan, że to mieszkańcy powinni decydować o kierunkach rozwoju Kalisza. Jak Pan chce przekonać mieszkańców że wzięli „sprawy w swoje ręce”? Na Majkowie 3 lata temu mieliśmy taką inicjatywę, i każdy mieszkaniec mógł zgłosić swój pomysł i do te pory nic nie udało się z tego zrealizować? Jak będzie się Pan komunikować się w przyszłości z mieszkańcami i zachęcał ich do większej aktywności obywatelskiej? 

 8. W tej chwili ponad 50 miast w Polsce realizuje budżety partycypacyjne. Istnieje też fundusz sołecki, który tworzą gminy. Wiemy że budżet partycypacyjny jest jednym z narzędzi nowoczesnego zarządzania lokalnego, gdzie Mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji o wydatkach. Jak będzie wyglądał „budżet partycypacyjny” kiedy to Pan będzie Prezydentem Kalisza? 

 9. Od 2010 r. działa w naszym kraju nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4). tzw. Obywatelska Inicjatywa Lokalna.Nowość wprowadzona do ustawy polega na tym, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Czy i jak będzie Pan korzystał z takich możliwości i zachęcał mieszkańców do takiej aktywności? 

 10. W miastach, w których nie działają organizacje obywatelskie, jak również rady osiedla, maleje społeczna aktywność mieszkańców – nie rozwija się prawidłowo demokracja lokalna. Przy biernej postawie lokalnej społeczności, do władzy dochodzą osoby przypadkowe lub skorumpowane koterie polityczne. Jak wiemy w Kaliszu Rady Osiedlowe działają (uważam nawet że jest ich zbyt dużo i zbyt dużo jest małych osiedli (W Kaliszu działają 23 rady i 3 sołectwa ). Teoretycznie Rady mogą „dużo”, ale uczestnicząc w pracach rady osiedla Majków można odnieść wrażenie że Rady Osiedla przez Miasto traktowane są jako zło koniecznie, nikt nie liczy się z tym co mówią, nikt nie chce ich słuchać, a zgłaszane postulaty są odrzucane jako koncert życzeń.  Ogromna większość Kaliszan zapewne nawet nie wie, że jest coś takiego jak Rada Osiedla i czym sie zajmuje. Doszukując się przyczyn takiej sytuacji muszę zauważyć że Rady Osiedli nie spełniają oczekiwań mieszkańców. Mieszkańcy nie widzą korzyści z ich funkcjonowania. Być może jedną z przyczyn jest mała aktywność ich członków, ale jestem w stanie, rozumieć dlaczego tak się dzieje. Panie Przewodniczący  „Po co nam Rady Osiedlowe?” Może trzeba zrobić tak jak zrobił to Prezydent Poznania, Ryszard Grobelny, doceniając pracę rad osiedli na rzecz rozwoju miasta, w 2007 roku wystąpił z inicjatywą przekształcenia tych ciał w miniaturowe gminy,zwiększając zarazem autonomię oraz zakres ich kompetencji? 

 11. Dotychczasowy kontakt z urzędem był i niestety wciąż pozostaje utrudniony. Zgodnie z art. 391 § 1 k.p.a pisma z urzędu możemy otrzymywać na adres mailowy. Jeżeli tego zażądamy, zgodnie z art. 391 § 1 k.p.a. doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204 ze zm.), jeżeli uczestnik postępowania wystąpił do urzędu o takie doręczanie albo wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą maila. Trzymając się tego przepisu możemy zobowiązać urzędy, aby przysyłały nam korespondencję jedynie pod adres mailowy. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim potwierdził taką możliwość. Nasz urząd, na takie prośby jednak nie reaguje, sam jestem tego przykładem, pisma dalej dostarcza kurier urzędowy. Co Pan chce zmienić w urzędzie i obsłudze klienta, aby mieszkańcy mogli realnie odczuć zmianę w tym zakresie. 

 12. W 2012r. na Majkowie mieliśmy akcje „Przyłącz się do akcji „Majkowski Wembley” zapraszaliśmy mieszkańców Majkowa i Chmielnika oraz wszystkich sympatyków Majkowa do zgłaszania własnych pomysłów zagospodarowania terenu przy Tuwima 2 – tj. placu wokół budynku, boiska, placu po korcie tenisowym i koszykówki.  Chcieliśmy odbudowania boiska wraz z trybunami, uporządkowania zieleni, zamontowania oświetlenia i monitoringu oraz ogrodzenia całości.  Chcieliśmy wspólnie z mieszkańcami i sympatykami Majkowa zmobilizować władze Kalisza do podjęcia starań o rewitalizację terenu przestrzeni przy ulicy Tuwima 2. Dziś jak wiemy mieszkańcy Kalisza zdecydowali że„Majkowski Wembley” ma być wyremontowany w ramach funduszu obywatelskiego. Było i jest bardzo dużo niejasności prawnych przy organizacji tej inicjatywy. Jak Pan to ocenia? I czy będą podobne inicjatywy w przyszłości? 

 13. Jeszcze jedno pytanie związane z „Majkowskim Wembley”. Czy uważa Pan że samo wyremontowanie terenu wystarczy?Czy nie powinno zmienić się zarządzanie tym terenem?Jak Pan chce zadbać o to aby nie zmarnować publicznych pieniędzy? Wyremontowanie „Majkowskiego Wembley” bez zmian w jego zarządzaniu i dalszym finansowaniu w dłuższej perspektywie może być porażką inwestycyjną, a tego nikt by nie chciał? 

 14. Zmieniają się granice osiedli i nikt nic nie wie! Jak to się dzieje że granice jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza są zmieniane, a prawie nikt o nich nic nie wie. Dotychczasowe władze Kalisza ogłaszali konsultacje, ale robili to tak aby i jak zawsze decydować samemu. Granice Osiedla Majków od 1999 roku zostały zmienione już 4 razyiza każdym razem obszar Majkowa się zmniejszał.Statut Kalisza – Miasta na prawach powiatu w § 87 ust. 4 stanowi, iż granice osiedli i sołectw powinny być zgodne z naturalnymi warunkami przestrzennymi, komunikacyjnymi i podtrzymującymi więzi i wspólnotę interesów społecznych (Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/347/2012). Czy uważa Pan że Osiedle Majków w obecnych granicach, spełnia w sposób dostateczny wspomniane warunki?. Może czas, aby wrócić do historycznych granic MAJKOWA? 

 15. Jednym z pomysłów mieszkańców Majkowa było i jest uruchomienia na terenie majkowa bezpłatnego internetu WiFi. Park, orlik czy skwery jeszcze nie urządzone to tylko niektóre z miejsc na Majkowie gdzie można zainstalować nadajniki sygnału WiFi.  Szerokopasmowy dostęp do internetu zaczyna być traktowany i dostarczany na podobnych zasadach jak inne podstawowe media (prąd, gaz czy woda). To, że da się i można pozyskać środki na bezpłatny dostęp do internetu świadczą liczne przykłady innych miast które już to zrobiły (zobacz: Bezpłatny Internet wkracza do warszawskich parków).  Co sądzi Pan o tym pomyśle i czy uważa Pan że taki pomysł może zostać zrealizowany na Majkowie? 

 16. I na koniec pytanie o realizację postulatów i pomysłów zgłaszanych od lat przez osoby z Majkowa. W 2012 r. mieszkańcy Majkowa jako pierwsi w Kaliszu mieli taką możliwość i zgłosili ponad 50 różnych postulatów zmian. Niestety oprócz ograniczonego błędami remontu ulicy Kruczkowskiego i likwidacji toru dla tzw. quadów koło ul. Sienkiewicza i Wieniawskiego niewiele udało się zrealizować. Zawsze słyszeliśmy wszystko fajne, potrzebne ale nie ma środków. Czy pomysły mieszkańców Majkowa, doczekają się realizacji?  Przypomnijmy czytelnikom tylko kilka najważniejszych zgłaszanych od lat:

-   Modernizacja infrastruktury i modernizacja nawierzchni na całej długości ulicy Henryka Sienkiewicza, Kwiatów Polskich, Wieniawskiego i Wyspiańskiego od skrzyżowania z ulicą Fredry. -   Plac zabaw – Wielokrotnie zgłaszany postulat. W chwili obecnej na naszym osiedlu nie istnieje żaden publiczno dostępny plac zabaw dla dzieci. To wstyd, aby na tak dużym osiedlu nie było ani jednego placu zabaw. Jakieś 20 lat temu było co najmniej kilka. Ostatni (do niedawna straszyły pogięte huśtawki, zniszczona karuzela) był przy Klubie Seniora. Dziś na Majkowie mamy do czynienia ze zmianą pokoleniową – ok.60% mieszkańców to młode małżeństwa, które mają małe dzieci.Wybudowanie zadaszonego przystanku autobusowego na ulicy Tadeusz Boya Żeleńskiego (koło kościoła), Tuwima i Godebskiego.Stworzenie nowej przestrzeni publicznej tj. Skwer MAJKOWSKI im. Stanisława, Gawła i Pawła – Na Osiedlu Majków znajdziemy kilka miejsc, które mogłyby bardziej służyć mieszkańcom, jedym z nich jest wspomniane miejsce. Według powszechnej wiedzy tam gdzie spotykają się mieszkańcy tam może być centrum. Jednym z miejsc, które dziś straszy a mogłoby być wizytówką Majkowa, to skwer między kościołem na Majkowie, Przedszkolem a ciągiem budynków handlowych. Zagospodarowanie tego terenu w ławki, tablicę bezpłatnych ogłoszeń, może kawiarnię oraz kamień lub pomnik upamiętniający powstanie parafii Majkowskiej może być ciekawym pomysłem. Są przynajmniej dwa powody za przyjęciem tej inicjatywy. Po pierwsze stworzenie nowej przestrzeni do spędzania wolnego czasu i drugi ważny powód to uhonorowanie trzech budowniczych świątyni na Majkowie ks. Infułata Stanisława Piotrowskiego, który zainicjował budowę świątyni Ks. pierwszego prałata Andrzeja Gawła i ostatniego budowniczego księdza prałata Pawła Kodłubaja, który zakończył budowę.  Z tego powody mógłby na skwerze powstać również pomnik lub tablica. 01 lutego 2015r. będziemy obchodzić 30 lecie erekcji parafii.Tablica ogłoszeń – Ustawienie tablic informacyjnych dla ogłoszeń Rady i mieszkańców Osiedla w punktach największego natężenia ruchu. Nie wszyscy mają dostęp do internetu a taka forma komunikowania jest dalej popularna. Tablice powinny być dwurodzajowe tzn. z miejscem na ogłoszenia „Ratusza” i miejscem na ogłoszenia od mieszkańców.

Bezpłatne
Ogłoszenia Lokalne

Ładowanie
Jestes z MAJKOWA? – reklamuj sie za darmo. Zachęcamy do umieszczenia – Loga Osiedla Majków na swojej stronie internetowej.
Niezbędnik
osiedla

Ważne linki
w Kaliszu

Urząd Miejski Kalisz Pogotowie ratunkowe Wojewódzki Szpital Zespolony Straż Pożarna Policja Straż Miejska Pogotowie Gazowe Sąd Okręgowy w Kaliszu Urząd Pracy Aquapark Kalisz